stomaster-ese

STOMASTER - ESE

KIM THU SÉT HIỆN ĐẠI STOMASTER
Xuất xứ : Úc
Bán kính bảo vệ từ 51m đến 107m
Có 4 model : ESE15; ESE30; ESE50; ESE60

  
679 views
Protection Performance
The protection radius (Rp) of a Stormaster ESE terminal is calculated using the
following formula as defined by the French National Standard NF C 17-102 (July
1995).
Rp = √h(2D-h) + ΔT(2D + ΔT) for ≥5m where:
The following key parameters determine the calculation of RP.
• ΔT as established during the test.
Stormaster-ESE-15 = ΔT (μs) 15
Stormaster-ESE-30 = ΔT (μs) 30
Stormaster-ESE-50 = ΔT (μs) 50
Stormaster-ESE-60 = ΔT (μs) 60
• h = actual height of Stormaster terminal above the area to be protected (m).
• D (in m) depends on the selected level of protection, protection
levels are specified in annex B of the standard NF C 17-102.
D = 20m for protection level 1 (High Protection)
D = 45m for protection level 2 (Medium protection)
D = 60m for protection level 3 (Standard protection)
PROTECTION RADIUS (M) - (Rp)
h = height of Stormaster terminal 2 4 5 6 10 15 20 45 60
above area to be protected (m)
Protection Level 1 (High Protection)
Stormaster 15 13 25 32 32 33 34 35 35 35
Stormaster 30 19 28 48 48 49 50 50 50 50
Stormaster 50 28 55 68 69 69 70 70 70 70
Stormaster 60 32 64 79 79 79 80 80 80 80
Protection Level 2 (Medium Protection)
Stormaster 15 18 36 45 46 49 52 55 60 60
Stormaster 30 25 50 63 64 66 68 71 75 75
Stormaster 50 35 69 86 87 88 90 92 95 95
Stormaster 60 40 78 97 97 99 101 102 105 105
Protection Level 3 (Standard Protection)
Stormaster 15 20 41 51 52 56 60 63 73 75
Stormaster 30 28 57 71 72 75 77 81 89 90
Stormaster 50 38 76 95 96 98 100 102 110 110
Stormaster 60 44 87 107 107 109 111 113 120 120
Sản phẩm cùng loại
Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng của bạn

Hỗ trợ trực tuyến

Đăng ký nhận tin

Đăng kí email của bạn để nhận thông tin mới nhất từ chúng tôi.

Facebook